Jak i jak często serwisuje się pompy ciepła?

Pompy ciepła są urządzeniami bezpiecznymi i łatwymi w obsłudze. Tak jak wszystkie maszyny, wymagają jednak odpowiedniej konserwacji. Na czym polega serwis pompy ciepła i jak często należy go przeprowadzać, wyjaśniamy w poniższym tekście.

Regularna kontrola pracy pompy ciepła pozwala wykryć drobne nieprawidłowości, wymienić zużyte części lub zmienić ustawienia urządzenia. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie poważniejszym awariom. Dokładne wytyczne dotyczące użytkowania i serwisowania pomp ciepła znajdują się w instrukcji urządzenia. Większość producentów zaleca wykonanie serwisu raz w roku. Jest to istotne nie tylko dla podtrzymania dobrej pracy urządzenia, ale także dla zachowania pełnej gwarancji. Serwis musi być przeprowadzony przez osoby uprawnione. Powinien obejmować kontrolę układu dolnego oraz górnego, obiegu chłodniczego oraz automatyki i wszystkich ustawień.

Jakie czynności wykonuje się w trakcie serwisu pompy ciepła?

Kontrole wykonywane w trakcie serwisu mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju pompy. W dokumentach dostarczonych przez producenta powinna się znajdować dokładna lista czynności, jakie należy wykonać w czasie serwisu pompy ciepła. Są to najczęściej: 

  • kontrola alarmów, czyli błędów zgłaszanych przez urządzenie; 

  • ocena stanu urządzenia na podstawie zapisanych czasów pracy; 

  • sprawdzenie zawartości środka ochrony przed zamrażaniem przy pomocy refraktometra; 

  • sprawdzenie szczelności obiegu chłodniczego przy pomocy wykrywacza nieszczelności; 

  • sprawdzenie elementów elektrycznych (wartości napięcia, stanu kabli i połączeń śrubowych kabli); 

  • sprawdzenie wartości ciśnienia w naczyniu wzbiorczym oraz ciśnienia napełnienia na instalacji grzewczej i instalacji glikolu; 

  • kontrola filtrów obiegu grzewczego i obiegu glikolu; 

  • kontrola stanu anody antykorozyjnej w zasobniku c.w.u., sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa i podzespołów urządzenia (m.in. grzałki, zabezpieczeń, pomp obiegowych); 

  • kontrola ustawienia sterownika urządzenia i parametrów jego pracy.